AD ACTA PROMOTION

+421 905 210 678, info@adactap.sk

Noviny EXPRES

  • noviny pre dom a záhradu - momentálne nevýdávané
  • plnofarebný informačný občasník
  • zdarma do schránok prevažne rodinných domov
  • distribúcia v okrese Banská Bystrica
  • tlač na lesklý biely papier
  • náklad 15.000 ks
  • miesta distribúcie
  • CENNÍK inzercie
  • Facebook a ukážky starších vydaní
  • príjem inzercie